DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Železniční spolek Klub M 131.1

Z akcí

140 let Kraslická dráhy

11.června 2016Den železnice v Karlovarském kraji 2012-Oslavy 140. výročí trati Plzeň - Cheb

Český rozhlas Plzeň

Dopravní web

 17. Mikulášská jízda

3. prosince 2011Oslavy

110. výročí železniční trati Krásný Jez - Loket

a

130. výročí železniční trati Chodov - Nová Role - Nejdek

17. září 2011

  

Den Merklína

25.června 2011

 


Hartenberské školnění

24.června 2011

 

         V pátek 24. června 2011 se na hradě Hartenberg a v jeho okolí uskutečnil 4. ročník Hartenberského školení. Akci, určenou pro žáky základních škol Karlovarského kraje, připravila Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově, která spolupracovala s občanským sdružením Hartenberg a Obcí Josefov. Stejně jako v loňském roce se letos podruhé mezi pořádající složky zařadil i Železniční spolek Klub M 131.1.

         Škola hrou – takto by mohlo znít hlavní motto akce. Zábavnou formou byly dětem přiblíženy některé vědní discipliny jako jsou fyzika, matematika, chemie nebo astronomie (na tomto stanovišti sloužil v roli astronoma Jana Keplera i ředitel ISŠTE Mgr. Pavel Janus).

         Na našem železničním stanovišti se děti mohly seznámit a současně si také vyzkoušet některé artefakty z Muzea Kraslické dráhy, jako např. komposter, telefony a řada dalších. Své znalosti mohly vyzkoušet v testu, věnovaném historii i současnosti železnice v regionu i v celé České republice. Zájem byl i o bohatou nabídku propagačních materiálů a upomínkových předmětů věnovaných železnici.

         V předprázdninovém čase se akce zúčastnilo na osm stovek dětí, které neodradilo ani ne zcela příznivé počasí.

 


16. Mikulášká jízda

4.prosince 2010

 

Na svatou Barborku, tedy v sobotu 4. prosince, se na Kraslické dráze, jak je nazývána regionální trať ze Sokolova do Kraslic, uskutečnil v pořadí již 16. ročník tradiční Mikulášské jízdy. Stejně jako v několika předchozích letech byla i letos jejím cílem malá osada Hřebeny s postupně obnovovanou zříceninou hradu Hartenberg. Hlavním pořadatelem akce byl Železniční spolek Klub M 131.1 z Kraslic, který spolupracoval s městy i obcemi (a také jedním městysem) podél Kraslické dráhy, provozovatelem dráhy a.s. Viamont servis, provozovatelem drážní dopravy a.s. Viamont a řadou dalších sdružení a institucí. Tradiční byla i záštita poslance Parlamentu České republiky Ing. Pavla Hojdy, který se osobně zúčastnil slavnostního zahájení jízdy na sokolovském nádraží. Dalším přítomným poslancem byl Rudolf Chlad, který však na Hřebeny přijel automobilem. Pan Chlad je současně předsedou Asociace neziskových nevládních aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK), ve které jsou (kromě hlavního pořadatele) sdruženy i některé další spolupořadatelské subjekty.

           

            Další osvědčenou tradicí byla i lokomotiva, která stanula v čele pěti párů zvláštních vlaků – šlechtična 475.111 plzeňského občanského sdružení Iron Monument Club. Některé vlaky pak byly vedeny náležitostmi a.s. Viamont – motorovými vozy řady 810. Pro občany obcí, které se nacházejí mimo Kraslickou dráhu, byla návštěva mikulášské akce umožněna historickou  linkou, na které jezdil autobus Škoda 706 RTO Lux společnosti Autobusy Karlovy Vary.

 

            Již na nádraží v Sokolově i během jízdy zvláštních vlaků se mohli malí i dospělí návštěvníci setkat s množstvím čertů, andělů i několika Mikuláši. Zde se jednalo zejména o žáky Integrované střední školy technicko – ekonomické v Sokolově pod vedením učitele Ing. Bc. Jiřího Čiháka. První z celkem tří pekel čekalo cestující ve sklepě zastávky Hřebeny, které měli „pod palcem“ členové ZO ČSOP z Chodova. A právě existence tohoto pekla byla kvitována s velkým povděkem, protože při loňském „polojubilejním“ ročníku jaksi chybělo. Důvodem byl špatný stav budovy, kdy přes poškozenou střechu pronikala voda až do jejího sklepení. V letošním roce se bohudík podařilo problém budovy vyřešit a její nový majitel, Obec Josefov, pod které Hřebeny patří, se postaral o její opravu. V dalším pekle, nacházejícím se ve skále vytesaných  ležáckých sklepích bývalého hřebenského (nebo lépe řečeno hartenberského) pivovaru sloužili účastnici mezinárodního dobrovolnického tábora. Mohli jsme se zde tak setkat s dobrovolníky z celkem desítky zemí z celého světa.

 

            „Stejně jako při předchozích ročnících jsme i letos zajistili celodenní kulturní program na dvou jevištích“, říká obětavý starosta Josefova Ladislav Čížek, který při akci vykonával doslova „práce všeho druhu“. Úklid sněhu, instalace osvětlení, stavba stánků, návoz paliva a řada dalších prací – to jsou Láďovy vizitky při Mikulášské jízdě. „Jedno pódium se nacházelo přímo na hradním nádvoří, kde jsme prezentovali především starou hudbu a historická řemesla, další pak bylo na blízkém statku zvaném Cikánský dvůr“, pokračuje první muž Josefova. Zde pak mohli účastníci jízdy shlédnout např. vystoupení kouzelníka, loutkového i maňáskového divadla, pěveckého sboru a řadu dalších. Na Cikánském dvoře (který bývá vždy jednou v roce přejmenován na dvůr Pohádkový) mohly děti zavítat i do chýše, kde naděloval Mikuláš se svým nebesko-pekelným doprovodem.

 

            Závěrečná rekapitulace prozradila, že 16. ročníku Mikulášské jízdy se zúčastnilo na 2.800 návštěvníků. K jejich spokojenosti přispělo (kromě nadšení desítek pořadatelů) také příjemné zimní počasí a také skutečnost, že část akce se konala již za tmy. Toto dalo  (spolu s osvětlením hradu, dalších objektů i celé trasy) akci neopakovatelnou atmosféru a je také jedním z důvodů, že o akci je mezi občany každoročně obrovský zájem.

 


Oslavy 110. výročí Halštrovské dráhy

 

V sobotu 18. září 2010 se uskutečnily oslavy 110. výročí Halštrovské dráhy - dvacet kilometrů dlouhé regionální trati, která spojuje Tršnici na hlavní podkrušnohorské magistrále z Chomutova do Chebu, a podhorské městečko Luby u Chebu (dříve Schönbach), známé výrobou hudebních nástrojů.


Při přípravě i vlastním průběhu akce jsme spolupracovali s Krajským centrem osobní dopravy a dalšími složkami Českých drah, občanským sdružením Plzeňská dráha - výtopna Cheb a také s městy a obcemi v regionu. Místní samosprávy se podílely nejen na přípravě programu ve stanicích a zastávkách, ale pomohly také s opravami budov a úklidem prostranství v jednotlivých dopravnách.

Stejně jako v předchozích letech byly naše oslavy součástí Dne železnice v Karlovarském kraji. O týden dřívější termín byl zvolen ze dvou důvodů - abychom v koncové stanici navázali na městské oslavy nazvané "Lubský podzim" a abychom návštěvníkům oslav umožnili účast i na dalších akcích ke Dni železnice v rámci naší republiky.

Z Chebu do Lubů byl vypraven zvláštní vlak v čele s lokomotivou 354.195 z Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Soupravu tvořil služební vůz řady Dsd a čtveřice vagonů ř. Be (ve všech případech se jednalo o tzv. Rybáky, tedy typ vozů, který byl našimi vagónkami vyráběn v období po 2. světové válce).

Přímo v Chebu byly vystavena hnací vozidla Českých drah a společnosti ČD Cargo (řady 230, 242, 714, 770 a 781), další dvě lokomotivy (zeleného "hektora" v péči Plzeňské dráhy a modernizovaný stroj 753.7 ve firemním nátěru a.s. ČD Cargo) si mohli zájemci prohlédnout v dopravně Skalná, kde jezdilo i jedno z našich tzv. loketských šlapadel. Další šlapadlo pak především děti vyzkoušely v zastávce a nákladišti Nový Kostel, kde byla prezentována i drezína typu "Delta" Správy dopravní cesty Karůlovy Vary. V Lubech i Chebu stál vagon s výstavou pana Václava Simbartla z Plzně věnovanou historii železnic a krásně renovovaná "karkulka" T 444.0030. Železniční program zde doplňoval tradiční účastník našich akcí Ing. Václav Zahrádka s inspektorskou drezínou.

Z "neželezničního" programu zaslouží zcela jistě pozornost výstava historických traktorů v Novém Kostele či vystoupení tamějších vesnických mažoretek pod "velením" starosti Oto Teubera.

U příležitosti oslav byla vydána publikace "Halštrovská dráha", která je dílem autorského kolektivu našeho spolku ve složení Jiří Humler, Robert Koutný, Michal Roh a Ing. Rudolf Tyller. Tato brožura v rozsahu sta stran je k dostání v Muzeu Kraslické dráhy.

Naše pozvání přijali m.j. senátor (a starosta Stříbra) Mgr. Miroslav Nenutil s manželkou a synem Mgr. Jiřím "Neny" Nenutilem, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petr Navrátil, konzul Ruské federace se sídlem v Karlových Varech, starosta Chebu MUDr. Jan Svoboda a další osobnosti.

Celým oslavami se prolínala jedna otázka: "Bude nebo nebude naše dráha zrušena?" Vyslovovali ji jak "obyčejní" účastníci akce, tak i starostové obcí. Jak vyplývá z pozdějších zpráv sdělovacích prostředků, podařilo se zrušení několika (pěti až šesti) tratí v regionu zatím zažehnat.  Ukázat na význam zejména regionálních drah v základní dopravní obslužnosti i v přepravě nákladů, to je také jeden z cílů pořádání obdobných oslav. A v případě Halštrovské dráhy se nám to snad podařilo.

 


Zvláštní jízda k padesátinám

Kulaté životní jubileum oslavil počátkem léta pan Jaroslav Novotný, který je jedním z aktivních členů našeho spolku. A protože je velkým příznivcem železnice (a zejména pak motorových vozů řady 810, resp. M 152.0), zvolil z místo oslavy právě vozidlo tohoto typu, přesněji „krabičku“ - motorový vůz 810.341. Jardovo pozvání na jízdu zvláštního vlaku ze Sokolova do Teplé přijalo na pět desítek účastníků. Kromě rodinných příslušníků, kolegů ze sokolovské chemičky, to byli také někteří členové Klubu M 131.1 a další přátelé železnice.
            Dle Rozkazu o jízdním řádu bylo během jízdy zvláštního vlaku naplánováno několik fotozastávek; v Teplé se pak (kromě oběda) uskutečnila návštěva národní kulturní památky - zdejšího premonstrátského kláštera.
            Zvláštní poděkování zaslouží především strojvedoucí motorového vozu, kterým byl Jiří Rubín ze společnosti Viamont.
            Tím hlavním hrdinou jízdy však byl (samozřejmě kromě samotného oslavence) motorový vůz 810.341, vyrobený ve Vagonce Studénka roce 1978 (výrobní číslo 80580). Jedná se o jeden z posledních vozů, který opatřen modro-bílo-žlutým nátěrem. Je v majetku Českých drah; v pronájmu dopravce Viamont zajišťuje vozbu osobních vlaků na Kraslické dráze v úseku mezi Sokolovem a Kraslicemi.
            Děkujeme tímto Jardovi za práci, kterou vykonává pro náš spolek i pro železnici. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí.   
 


 Hartenberské školnění

18. 6. 2010

  Jednou z mnoha akcí, které pořádá naše partnerské občanské sdružení Hartenberg, je i Hartenberské školnění. Jeho termín bývá vždy v závěru školního roku. Při jeho přípravě i vlastním průběhu spolupracují lidé kolem Bedřicha Loose zejména s Integrovanou střední školou technicko – ekonomickou v Sokolově (sám její ředitel Mgr. Pavel Janus zde letos vystoupil v roli hvězdáře Johanese Keplera), s Obecním úřadem v Josefově a Městem Sokolov.             Školnění je určeno pro děti základních škol z Karlovarského kraje, pro která jsou připravena stanoviště s různými vědními disciplinami, které jsou podávány zábavnou a poutavou formou. Letos to byla například stanoviště s tématikou matematiky, fyziky, hvězdářství, chemie, historie a mnoha dalších. Do školnění se letos zapojili i zahraniční brigádníci, kteří pracují na obnově hradu Hartenberg.             Železniční spolek Klub M 131.1 se školnění letos zúčastnil vůbec poprvé. Službu zajišťovali Hana Mašková a Robert Koutný; na stanovišti umístěném pod hradní věží jsme prezentovali některé zajímavé exponáty z Muzea Kraslické dráhy, které si mohly děti vlastnoručně  „osahat“ a vyzkoušet. Připraven byl i test o české železnici a také množství propagačních materiálu jak z vlastní produkce, tak především získaných od železničních dopravců. Poděkování patří zejména Odboru vnější komunikace generálního ředitelství Českých drah, a.s., který nás „zásobil“ nejen různými železničními periodiky, ale i plakáty a pohlednicemi. O všechny tyto materiály byl velký zájem. V testu pak děti prokázaly vcelku dobrou znalost historie i současnosti železnice v České republice.             Po skončení vlastní akce se uskutečnilo diskusní setkání organizací sdružených v Asociaci nezávislých nevládních aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) za účasti novopečeného poslance (a také předsedy této instituce) Rudolfa Chlada a náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka. Byla zde opět potvrzena smysluplnost existence tohoto sdružení; současně bylo dohodnuto směřování další činnosti ANNy KK. Jako příklad dobré spolupráce v rámci asociace byly prezentovány i naše Mikulášské jízdy, při kterým s některými členskými složkami ANNy KK spolupracujeme a jež mají na veřejnosti velký ohlas.

 

                                                                                                 

 

 

 


  Slavnostní otvevření

Muzea Kraslické dráhy

29. 5. 2010

    K avizovanému slavnostnímu otevření našeho muzea došlo v sobotu 29. května 2010.   Dovršili jsme tak naše více než pětileté snahy o vybudování muzeální expozice, věnované trati ze Sokolova přes Kraslice do Klingenthalu.

    V dopoledních hodinách krásného slunného dne jsme přivítali několik vzácných hostů. Za všechny jmenujme senátora Parlamentu České republiky PhDr. Pavla Čáslavu, místostarostu města Kraslice Lubomíra Zacha, zástupce firmy Viamont, a.s., pana Jana Chudinu nebo ředitele sokolovského muzea Ing. Michaela Runda. Nechyběli ani přátelé města Kraslic v čele s předsedou spolku Josefem Konrádem, majitel a obnovitel historických kraslických jatek pan Alexander Tučák a také naši přátelé z Německa – „staří známí“ kolegové z Klingenthalu Erhard Sandner a Willy Neumeister (který také do expozice zapůjčil některé exponáty) a také předseda a jednatel spolku v Adorfu (V.). Mrzí nás, že se bez omluvy nezúčastnil nikdo z pozvaných regionálních představitelů Českých drah či Správy železniční dopravní cesty. Vzhledem k právě probíhajícím parlamentním volbám se omluvili někteří poslanci. Kolem poledního dorazil i pan inženýr Karel Beneš z Prahy, který se problematice muzeí s železniční tématikou věnuje dlouhodobě (a je také autorem přehledu železničních expozic v ČR). Nechyběli ani místní občané i návštěvníci Kraslic. Příjemná a milá byla setkání zejména s těmi, kteří dříve na železnici pracovali, popř. k ní mají vazbu prostřednictvím svých rodičů. Někteří z nich nám dokonce nabídli zapůjčení či věnování dalších exponátů…

    Slavnostní akt zahájení provozu muzea, který zahrnoval projevy a zdravice pozvaných hostů a zástupců Železničního spolku Klub M 131.1, vyvrcholil okamžikem, kdy pan senátor Čáslava, s píšťalkou v ústech a s červenou čepicí na hlavě, dal muzeu s pomocí výpravky  symbolický „odjezd“.

    První den  byl vstup do Muzea Kraslické dráhy zdarma. V sobotu 5. června 2010 nastává běžný provoz, kdy bude otevřeno (i po další soboty) vždy od 9.00 do 16.00 hodin.

    V zahajovací den provozu muzea nám byl také dopraven náš nejstarší exponát – původní kolejnice z roku 1875, která až do pátku sloužila jako sloupek u sokolovského zhlaví dopravny Oloví.

    Muzeum Kraslické dráhy je v současné době jedinou muzeální expozicí ve městě. Časem by ho mělo doplnit další muzeum, o jehož zřízení se uvažuje v budově místního kina. Bude věnováno výrobě hudebních nástrojů, krajkářství a historii regionu.
 

15. Mikulášská Jízda na trati Sokolov-Kraslice 5.12.2009

 

 
 
 ( některá fota s náhledem)
           
        
 
               
 
               
 
               
Foto:Ing.Karel Mareček.Video zpracoval Milan Hrudka.
 
 
 
 
 

 

 

Oslavy 110.Výročí trati Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt

V květnu letošního roku uplynulo 110 let od zahájení provozu na železniční trati z Karlových Varů do Potůčků a saského Johanngeorgenstadtu. Vzpomínková jízda se konala 26.Září 2009.

Slavnosti byl přítomen i císař pán Franz Josef I. s doprovodem.
Dobové kostýmy podpořily důstojnost pořádaných oslav.
Otevřením této železniční dráhy tak byla dovršena dlouholetá snaha měst a obcí v Krušnohoří o získání v té době moderního spojení se světem, jehož existence měla značný vliv na hospodářský i společenský rozvoj regionu.

   

   

   

   

 

Foto: Ing.Karel Mareček


14.ročník Mikulášské Jízdy na Kraslické dráze

 

Nefalšované zimní počasí přivítalo účastníky 14. ročníku Mikulášské jízdy, která se uskutečnila poslední listopadovou sobotu. Jejím dějištěm byla tradičně Kraslická dráha, tedy regionální trať z Kraslic do Sokolova. Účast dvou tisícovek malých i dospělých návštěvníků byla rekordem v celé dosavadní historii mezi veřejností oblíbených a vyhledávaných Mikulášských jízd.

V letošním roce jsme připravili několik novinek, informovala členka přípravného výboru akce Marcela Sýkorová. Pro účastníky z Habartova a Krajkové, které leží mimo trasu Kraslické dráhy, jsme zavedli mimořádnou autobusovou linku, na které jezdil historický autobus Škoda 706 RTO. Současně jsme připravili novou cestu mezi nádražím Hřebeny a zdejším hradem, takže účastníci mohli cestu od vlaku a zpět absolvovat po uzavřeném okruhu. Umožnili jsme také účast zájemcům, kteří přijeli do Hřeben automobily. A stejně jako v loňském roce byl i letos na pódiích na hradním nádvoří a na Cikánském dvoře, který byl pro tento jediný den přejmenován na dvůr Pohádkový, připraven celodenní bohatý kulturní program.

Už na sokolovském nádraží, odkud první mikulášský vlak odjížděl o půl jedenácté dopoledne, se to hemžilo čerty, anděly i důstojnými Mikuláši. Tyto postavy byly z větší části v podání studentů Střední průmyslové školy v Lokti, kteří zajišťovali služby v historické vlakové soupravě. V jejím čele letos poprvé stanula děčínská lokomotiva 475.179.

Železniční stanice Sokolov, která v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, měla v této době omezený počet dopravních kolejí. Díky spolupráci s přednostou Provozního obvodu Karlovy Vary Stanislavem Svojanovským a tamním dozorčím panem Vašakem se tento problém podařilo zdárně vyřešit, takže zvláštní vlaky nenarušovaly pravidelnou dopravu na hlavní trati z Chomutova do Chebu, ale ani na trati do Kraslic.

Po výstupu na zastávce Hřebeny čekala účastníky jízdy návštěva tří pekel, z nichž jedno se nacházelo přímo ve staniční budově, ale i řada dalších atrakcí. Na celé trase a na všech stanovištích přibývali další čerti a čertíci i jiné pohádkové bytosti. Letošní „mikulášská“ byla mimořádná také proto, že na jejím pořádání se, kromě měst a obcí v regionu a dalších institucí, podílely celkem čtyři železniční společnosti. Lokomotiva je v majetku Českých drah, vagony řady Bc od společnosti ČD Cargo, dopravu soupravy do Sokolova zajistil Viamont Cargo a vlastní jízdy po Kraslické dráze pak společnost Viamont.

Díky dobré spolupráci všech subjektů se nám vše podařilo zvládnout tak, že celá akce proběhla bez jakýchkoliv problémů, řekl předseda železničního spolku Klub M 131.1 Sokolov Karel Mareček. Zvlášť bych chtěl poděkovat panu Petrovi Sobkovi z Odboru osobní dopravy a přepravy Českých drah, který všechny vzniklé problémy řešil operativně a s nadhledem, doplnil předseda Mareček.

Na závěr dodejme, že 14. ročník Mikulášské jízdy se konal pod záštitou poslance Parlamentu České republiky Pavla Hojdy, který také přišel její účastníky osobně pozdravit.

     

   

   

   

Foto: Ing.Karel Mareček.Text:Robert Koutný


Oslavy 110. výročí Tepeské dráhy

 

Svátečním dnem byla pro Tepelskou dráhu sobota 27. září 2008. Právě o tomto datu se  rámci Dne železnice  uskutečnily oslavy jejího 110. výročí. Železniční oslavy byly současně jednou z akcí oslav 650 let města Karlovy Vary a 200. výročí lázeňství v Mariánských Lázních. Záštitu nad oslavami převzali ministr dopravy České republiky pan Ing. Aleš Řebíček a hejtman Karlovarského kraje pan JUDr. Josef Pavel. Hlavním pořadatelem oslav byl železniční spolek Klub M 131.1 Sokolov, který spolupracoval s Českými drahami, a.s., dopravcem Viamont, a.s., městy a obcemi v regionu Tepelské dráhy, Klášterem premonstrátů Teplá, občanským sdružením Plzeňská dráha – Výtopna Cheb, základní organizací Svazu odborářů služeb a dopravy Sokolov, Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s., firmou Autobusy Karlovy Vary, a.s., a dalšími organizacemi a institucemi.
 
            Ovšem oslavy začaly již měsíc před tímto dnem. 28. srpna 2008 se v tepelském klášteře uskutečnila vernisáž výstavy „Tepelská dráha 1898 – 2008“, na které byly kromě trojrozměrných exponátů prezentovány četné dokumenty z historie trati, m.j. také z fondů  zdejšího archivu. Výstava v bývalém opatském bytě se mohla   uskutečnit díky pochopení administrátora kláštera pana P. Jána Augustina Kováčíka, O.Praem. Právě osobnost pana administrátora (který se zúčastnil i několika jednání našeho „štábu“) výraznou měrou přispěla k jejich pohodě, věcnosti a přátelské atmosféře.
                                                                                                                                                                                                                                                                             
            Hlavní atrakcí oslav byla parní lokomotiva 354.195 z Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka, která stanula v čele zvláštního historického vlaku. Vyjela ráno v 8.00 hodin z karlovarského dolního nádraží, aby postupně pozdravila občany i návštěvníky obcí a měst podél trati. Ve zvláštním vlaku cestoval císař František Josef I. s chotí Alžbětou Chotkovou zvanou Sisi (v podání pana Adamce z Teplé a paní Blanky Kublentové z Otročína) a četní čestní hosté oslav.
 
            Slavnostní zahájení oslav proběhlo před odjezdem zvláštního vlaku v železniční stanici Karlovy Vary dolní nádraží. Po projevech prvního náměstka hejtmana Karlovarského kraje p. Ing. Jana Zborníka, náměstka primátorky Statutárního města Karlovy Vary p. Ing. Petra Keřky, ředitele Krajského centra osobní dopravy p. Ing. Vladimíra Omelky a člena představenstva a.s. Viamont Ústí nad Labem následoval odjezd našeho vlaku do Mariánských Lázní. Pokyn k odjezdu dal pan Keřka za asistence službukonající výpravčí paní Evy Křenkové.
 
            O dobrou náladu „na palubě“ protokolárního vlaku se staral karlovarský soubor KV Expres.
 
            Odjezdem zvláštního vlaku však program na „dolním“ nekončil. Zájemci si mohli prohlédnout vystavené lokomotivy a mechanismy traťového hospodářství nebo autobusy Dopravního podniku Karlovy Vary. Především dětem bylo určeno představení místního maňáskového divadélka Pimprle nebo modelová železnice.
 
            Srdečného přijetí se císařské dvojici a dalším cestujícím zaplněného vlaku dostalo v Tepličce (u Karlových Varů), kam přišli v historických oděvech snad všichni občané obce v čele se starostou panem Jiřím Tesařem.
 
Po zdejší „snídani s císařem“ vlak pokračoval do další zastávky v Bečově nad Teplou. Po přivítání starostkou města paní Oľgou Halákovou následovaly projevy poslance Parlamentu ČR p. Ing. Pavla Hojdy a zástupce ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy generálního ředitelství Českých drah p. Ing. Josefa Hendrycha. Hudební produkci zajistili zdejší mladí muzikanti a po celý den opět členové countrykapely KV Expres.  Děti se mohly po nádraží svézt v drezíně typu MUV 69 ze Správy dopravní cesty Karlovy Vary, historický autobus Škoda 706 RTO Lux dopravu do hornického muzea v blízkém městečku Krásno.
 
Na příjezd Jeho veličenstva s doprovodem se připravila i Teplá. Vlak na vyzdobeném a zcela zaplněném nádraží očekával starosta pan Pavel Charvát spolu s panem administrátorem. Byly zde vystaveny historické motocykly i stará hasičská stříkačka, zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na šlapadle ze Slavkovské dráhy. Tepelské dění mělo mezinárodní charakter – hrál zde německý dechový orchestr a přítomni byli němečtí partneři města. Historickým autobusem Karosa ŠL 11 z karlovarského městského dopravního podniku mohli účastníci oslav odcestovat do kláštera na již výše zmíněnou výstavu, popř. k prohlídce této národní kulturní památky samotné.
 
Na zastávce Mariánské Lázně město nastoupil do vlaku spisovatel Ing. Vladimír Páral, který o několik desítek minut později vystoupil na mariánskolázeňském nádraží (z vlaku i slovním projevem). Spolu s ním se zde se svými zdravicemi prezentovali pp. starosta města Zdeněk Král a ředitel Ing. Omelka. A opět nezbytná dechovka… Ani ta zde nebyla atrakcí jedinou. Pro účastníky oslav byla určena výstava kolejových vozidel Českých drah a společnosti ČD Cargo,  jízdy na historické drezíně z předminulého století, kterou sem přivezl pan Ing. Václav Zahrádka z Lysé nad Labem. Příznivce historie železnic potěšila výstava ve služebním vagonu řady Da, kterou připravil pan Václav Simbartl z Plzně. K občerstvení pak sloužil stánek přímo na prvním nástupišti nebo bufetový vagon Bam bistro, jenž obhospodařovali členové sdružení Plzeňská dráha.
 
Kolegové z Krajského centra osobní dopravy v Plzni zorganizovali návaznou jízdu vlaku z Tachova do Mariánských Lázní a zpět. Tento vlak přivezl populární parní „kafemlejnek“ (lokomotiva s označením 310.072) z roku 1899.
 
Mezi Karlovými Vary a Bečovem nad Teplou jezdila souprava s historickými motorovými vozy firmy RailTransport Sokolov; v neděli pak na trati jel nákladní vlak, určený pro fotografy a filmaře.
 
Na úspěchu svátků příznivců železnice a železničářů nejen z Tepelské dráhy se přičinilo několik desítek dobrovolných pořadatelů. Poděkování patří i provozním pracovníkům obou železničních dopravců a také řadě sponzorů, díky kterým bylo zajištěno finanční krytí akce. Spolupráce s bratry premonstráty možná přispěla i k tomu, že se na den oslav „podařilo zajistit“ hezké počasí. Krásné babí léto zde bývá, alespoň po zkušenostech z předchozích Dnů železnice konaných v Karlovarském kraji, tradicí.
 

Robert Koutný

 
 
 

 
 
 

3. prosince 2005 se uskutečnil 11. ročník Mikulášské jízdy.

Hlavním pořadatelem 11. ročníku Mikulášské jízdy, která se uskutečnila v sobotu 3. prosince 2005, byl železniční spolek Klub M 131.1 Sokolov. Dalšími spolupořádajícími organizacemi byly akciová společnost Viamont Ústí nad Labem, Nadace Renesance 21, Obec Josefov, základní organizace Odborového sdružení železničářů železniční stanice Sokolov, základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chodov, okresní výbor KSČM Sokolov, Město Rotava, Město Kraslice, Obec Oloví, akciová společnost České dráhy Praha a Iron Monumental Club Plzeň. Akce se konala pod záštitou poslance Parlamentu České republiky a předsedy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury p. Ing. Pavla Hojdy. Vlastní organizaci akce zajišťovala necelá stovka dobrovolných pořadatelů ze zúčastněných složek.

Na pořádání akce dále finančně přispěly firmy RSM Chemacryl Sokolov, Svatavské strojírny, spol. s r.o., a Sokotrans, spol. s r.o.

Pro účastníky akce byl v lokalitě Hřebeny připraven bohatý program, který sestával z návštěvy několika pekel, pěšího pochodu na zříceninu místního hradu Hartenberg, mikulášské nadílky, občerstvení, hudební produkce a dalších atrakcí, určených zejména pro děti.

Přeprava návštěvníků ve směru od Sokolova a Kraslic do Hřeben byla zajištěna jak historickou vlakovou soupravou v čele s parní lokomotivou 475.111, tak i posílenými pravidelnými vlaky společnosti Viamont.

V návaznosti na 11. Mikulášskou jízdu se v dopoledních hodinách uskutečnila jízda parního nákladního fotovlaku v trase Sokolov – Kraslice předměstí a zpět.

O úspěchu akce a dobré práci všech zúčastněných pořadatelů svědčí jak kladné ohlasy účastníků, tak i dobré hodnocení ve sdělovacích prostředcích. Za toto přísluší všem poděkování.

12. ročník Mikulášské jízdy se uskuteční v sobotu 2. prosince 2006.

Ing. Karel Mareček,
předseda spolku

Klub M 131.1 Sokolov

 
 

 
 
 

V roce 2004 se uskutečnil 10. ročník Mikulášské jízdy.

Při přípravě jubilejního ročníku této akce spojilo své síly několik organizací a institucí – železniční spolek Klub M 131.1 Sokolov jako hlavní pořadatel, Obec Josefov, Nadace Renesance 21, základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chodov, základní organizace Odborového sdružení železničářů železniční stanice Sokolov, OV KSČM Sokolov, Obec Oloví, akciová společnost Viamont a České dráhy, a.s. Pomohli nám i někteří sponzoři a také řada dalších dobrovolníků.

Akce se konala pod záštitou poslance Parlamentu České republiky a předsedy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavla Hojdy, který byl při jízdě také osobně přítomen.

Již počtvrté směřovala trasa jízdy ze Sokolova nebo Kraslic do osady Hřebeny se zříceninou hradu Hartenberg.

A protože se jednalo, jak je již uvedeno výše, o ročník jubilejní, snažili se jej pořadatelé zpestřit některými novinkami. Tou největší bylo nasazení parní lokomotivy. Stroj 475.111 z majetku základní organizace Českého svazu ochránců památek Iron Monumental Club v Plzni byl vyroben v roce 1947 a většinu svého aktivního života prožil na trati mezi Chomutovem a Chebem. Po nedávné renovaci byla lokomotiva pokřtěna jménem „Plzeň“. Ze stejného období pocházely i použité osobní vagóny.

Jakousi generálkou a také atrakcí pro fotografy a filmaře byla jízda uvedené soupravy na páru poledních vlaků číslo 17010 a 17013.

Mikulášské jízdy se zúčastnilo na pět stovek dětí a přibližně stejný počet jejich dospělých doprovodů. Jejich spokojenost pak byla tou největší odměnou desítkám pořadatelů.

Autory fotografií, kterými se Vám snažíme přiblížit přípravy, průběh i zákulisí 10. Mikulášské jízdy, jsou Ing. Rudolf Tyller, Miloš Volek, Vladimír Král, Milan Hrudka a Lukáš a Robert Koutných.

Robert Koutný

 

Domů