DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Železniční spolek Klub M 131.1

Spolupráce se spolky v SRN

Spolupráce se spolky v SRNSpolupráce s přáteli  ve Spolkové republice Německo má v našem klubu dlouholetou tradici. Naše přátelství s německými kolegy není dáno pouze teritoriální blízkostí.
 
          Již počátkem 90. let v souvislosti se znovuzprovozněním trati z Kraslic na Hraničnou jsme začali spolupracovat s kolegy ze spolku Eisenbahnfreude Klingenthal e.V. Tehdy jsme pro ně (a pro další zájemce z města Klingenthalu i jeho okolí) připravili několik výletů zvláštními historickými vlaky, vedenými jak motorovými vozy řady M 131.1 (naším, tedy sokolovským M 131.1266 a plzeňským M 131.1487) nebo parním lokomotivou „kafemlejnkem“ 310.072 z roku 1899 z depa v Plzni. Cílovými stanicemi našich vlaků tak byly např. Žlutice, Potůčky, Teplá, Nový Drahov v sousedství přírodní rezervace Soos, Kynšperk nad Ohří (sem jsme vezli členy evangelické luteránské církve), Mariánské Lázně a další. V roce 1999 jsme se pak vydali se soupravou v čele s lokomotivou 475.111 do zooparku v Chomutově. Při návratu zpět souprava dojela až k vjezdovému návěstidlu nádraží Klingenthal, které se nacházelo na českém území. Na mítinku, kterého se zúčastnili představitelé obou příhraničních měst a společnosti Viamont, zazněla myšlenka brzkého obnovení přeshraniční dopravy. K tomu pak došlo v květnu následujícího roku.
 
           Pro členy klingenthalského spolku a jejich rodinné příslušníky byly určeny výlety, které jsme organizovali na zajímavá železniční (a drážní) místa v našem regionu. Navštívili jsme např. důlní úzkorozchodnou dráhu a.s. Sokolovská uhelná, Depo kolejových vozidel a ŽST Cheb, Dopravní podnik Mariánské Lázně, karlovarské pozemní lanovky a některé další lokality. Na oplátku připravili němečtí kolegové výlety v Sasku – do šachty v Tanennbergu, městských dopravních podniků ve Zwickau a v Plavně (zde jsme se zúčastnili oslav výročí plavenských tramvají), do depa v Reichebachu či do vozovny firmy Vogtlandbahn v Neumarku.
 
          Kolegové z Eisenbahnfreunde Klingenthal e.V. spolupracovali při přípravě většiny námi pořádaných oslav výročí tratí (při vydávání německých verzí našich publikací i při získávání financí z fondů Evropské unie). Místem našich jednání byla především kancelář německého spolku v odbavovací budově nádraží Klingenthal, kde se nacházela i stálá výstava k historii železnice v regionu Vogtlandu.
 
          V současné době spolupracujeme zejména při přípravě expozice Muzea Kraslické dráhy, kde je umístěna řada exponátů i instalačních předmětů zapůjčená od spolku klingenthalských přátel železnice.
 
          Setkání s takovými lidmi, jako jsou René Möckel (předseda spolku), Erhard Sandner nebo Willy Neumeister (emeritní přednosta stanice Klingenthal) bývají pro nás vždy velice příjemná.
 
           
 
      

Spolupráce s Vogtlandským železničním spolkem
 
 
  Činnost spolku Eisenbahnfreunde Klingenthal byla ukončena ke dni 31. prosince 2009. Jedním z důvodů tohoto kroku také byla (kromě postupného stárnutí členské základny) nutnost opustit budovu klingenthalského nádraží, kde měl spolek schůzovní místnost a výstavní prostory. Větší část členů ze zrušeného sdružení přešla do Vogtlandského železničního spolku (Vogtländische Eisenbahnverein e. V., zkráceně VEA) v nedalekém Adorfu. Pod nového majitele přešla také většina exponátů ze zrušené výstavy v objektu nádraží Klingenthal, které byly zčásti zapůjčeny do Muzea Kraslické dráhy v Kraslicích a zčásti dočasně přemístěny a instalovány v nádražní budově v Schönecku.
 
 
Za úplný počátek našich novodobých kontaktů lze považovat 13. březen 2010, kdy delegace Železničního spolku Klub M 131.1 navštívila Adorf. Slovíčko „novodobé“ zde používáme proto, že již v minulosti jsme si s adorfskými kolegy vyměnili několik víceméně informativních návštěv.
 
         
          Mezi vedením obou spolku bylo dohodnuto podepsání smlouvy o spolupráci, která se neomezí pouze na zapůjčení německých exponátů Muzeu Kraslické dráhy, ale i vzájemné součinnosti při pořádání akcí určených pro veřejnost.
 
          Vogtlandský železniční spolek sídlí v rozsáhlém areálu výtopny na nádraží Adorf, kde ještě počátkem 90. let byly deponovány lokomotivy zejména tehdejších řad 132 (ragulin) a 110 (V 100) Německých říšských drah (pobočné depo výtopny v Reichenbachu). Během několika let se spolku podařilo areál (pozemky, budovy, kolejiště a další zařízení) získat do svého majetku. Areál se nachází ve stavu, v jakém ho železniční společnost opustila, je zde zázemí pro provoz lokomotiv a pro další činnosti.
 
          V rotundě se nachází řada zajímavých železničních vozidel – lokomotiv, vagonů, drezín a dalšího zařízení;  je zde instalována výstava k historii železnic v regionu Vogtlandu a také rozsáhlé modelové kolejiště znázorňující již zrušenou horskou trať Eibenstock unt Bf – Eibenstocku ob Bf.
 

  Přátelské vztahy máme i s dalšími zájmovými sdruženími na německé straně státní hranice. 
 
Spolu se VSE (Verein sächsischer Eisenbahnfreunde) ve Schwarzenbergu jsme v roce 1999 připravovali oslavy 100. výročí Krušnohorského Semmeringu (trati z Karlových Varů přes Potůčky do Johanngeorgenstadtu), přímo ve Schwarzenbergu, kde má tento spolek muzeální depo, jsme se zúčastnili několika „Bahnhofsfestů“, když jsme zde prezentovali brněnskou parní lokomotivu „všudybylku“ 354.1217 nebo country kapelu Chmelaři.
 
         
 

Domů