DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Železniční spolek Klub M 131.1

Kdo jsme

(stránka v přípravě)

Železniční spolek Klub M 131.1 se představuje 
          Železniční spolek Klub M 131.1 je nejstarší organizací svého druhu v dnešním Karlovarském kraji. Jeho počátky sahají do období před rokem 1989, kdy skupina mladých zaměstnanců tehdejšího Pobočného lokomotivního depa Československých státních drah v Sokolově získala ze závodu Kyselka Západočeských zřídel historický motorový vůz M 131.1266, který po zprovoznění prezentovala na několika akcích pro veřejnost. Později přibyly přívěsný vůz řady Blm a bufetový vagon RClm, který měl svůj původ ve vozové skříni sloužící jako šatna na třídírně Jiří v bezprostředním sousedství sokolovské výtopny.
 
          Novou právní subjektivitu získal spolek v roce 1993, kdy byl zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky. Již v tomto roce přispěl významnou měrou k oslavám 100. výročí olovské sklárny.
 
          O rok později se ve spolupráci s městem Kraslice a kraslickými podnikateli klub podílel na zprovoznění trati z Kraslic ke státní hranici se SRN; první novodobou soukromou dráhu v ČR jsme provozovali až do Silvestra následujícího roku.
 
          Další velkou akcí byly oslavy 120. výročí Kraslické dráhy v roce 1996, kdy jsme také vydali první z řady našich publikací – „Dráhu údolím Svatavy“. V této době se také začíná rozvíjet spolupráce s partnery ve Spolkové republice Německo, především s přáteli ze spolku Eisenbahnfreunde Klingenthal e. V. Nejen pro ně jsme zorganizovali řadu vlakových výletů po našem regionu.
 
          Klub M 131.1 Sokolov byl postupně organizátorem dalších oslav výročí tratí v Karlovarském kraji – Krušnohorského Semmeringu, Slavkovské dráhy, Halštrovské dráhy či Tepelské dráhy a také trati Dalovice – Merklín. U příležitosti většiny těchto jubileí jsme také připravili publikace, které jsou vyhledávány zájemci o železniční historii nejen v naší republice a také (díky německým jazykovým mutacím) i u našich sousedů.
 
          Významnou nadregionální akcí se staly naše Mikulášské jízdy, které jsou (kromě jediného ročníku, kdy jsme vyjeli ze Sokolova do Lokte) spjaty s Kraslickou dráhou, později pak s lokalitou Hřebeny s hradem Hartenberg. Z malé akce, kdy jsme všechny její účastníky odvezli v malém motoráčku, se naše tradiční prosincová (či listopadová) postupně vzrostla do podoby, kdy se jí účastní více než dva tisíce malých i velkých cestujících.
 
          V novém tisíciletí se členové spolku angažovali (a stále angažují) ve snahách o znovuzprovoznění dlouhodobě vyloučené Slavkovské dráhy v úseku Krásný Jez – Loket. Jednou ze sledovaných variant bylo také  obnovení části trati jako velodráhy. Dvojice šlapadel postavených k tomuto účelu je až do současnosti vyhledávána při oslavách a dalších námi pořádaných akcích. 
 
          V roce 2005 byly zahájeny přípravy expozice Muzea Kraslické dráhy.
 
           Od roku 2009, po změně stanov, kdy bylo sídlo našeho občanského sdružení přeneseno do Kraslic, používá spolek svůj současný název.
 
          Železniční spolek Klub M 131.1 sdružuje zájemce, kteří se ztotožňují s cíly a myšlenkami, kterými jsou:
- zájem o historii i současnost železniční dopravy
- propagace železnice
- pořádání akcí pro veřejnost
- badatelská a publikační činnost
- provozování železničního muzea
- provozování historických vozidel    
 
          Spolek je zakládajícím členem Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK).
 
          Zveme do svých řad další zájemce všech věkových kategorií. Přivítáme každého, koho zaujme naše činnost a naše cíle, kdo si naším prostřednictvím bude chtít realizovat svůj zájem o železnici, kdo bude ochoten v její prospěch věnovat něco ze svého volného času. Nabízíme zajímavou činnost a dobrý kolektiv.
 
 
  • Formy a cíle činnosti spolku

 

-         badatelská činnost v oboru historie železniční dopravy

-         publikační činnost

-         obnova a rekonstrukce historických kolejových vozidel

-         provoz a údržba historických kolejových vozidel

-         pořádání akcí pro veřejnost (nostalgické jízdy, výročí tratí aj.)

-         provozování železničního muzea

-         propagace železnice

-         nákup zboží a jeho prodej

-         spolupráce s dalšími organizacemi neziskového sektoru v ČR a SRN

 
  • Identifikační údaje

 

Název spolku:             Železniční spolek Klub M 131.1

 

Založen podle:           Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (ve znění pozdějších předpisů)

 

Registrován:               Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VS/1 -21186/93-R ze dne 28. června 1993

 

Adresa spolku:           Ul. Kpt. Jaroše 713/9, 358 01 Kraslice

 

IČ:                                 453 76 433

 

Číslo účtu:                    1693611/0300 u ČSOB, a.s., pobočka Sokolov

 

 

Domů